"Zorg goed voor jezelf"

Marieke is een creatief, energiek en ondernemend mens met een groot hart voor mensen die problemen tegenkomen in hun ontwikkeling. De naam van haar praktijk "Cuídate" is Spaans voor "zorgen voor jezelf".

Door haar eigen verleden met het hebben en het behandelen van een eetstoornis heeft Marieke zich met name op dit gebied ontwikkeld. Door de vele jaren ervaring en haar visie op de behandeling van jonge meiden (en jongens) met een eetstoornis wil zij in Zwolle de zorg voor jongeren met een eetstoornis verder ontwikkelen, verbinden en verbeteren.

Marieke heeft de afgelopen 6 jaar als locatiemanager/inhoudelijk manager bij een centrum voor eetstoornissen gewerkt maar heeft ervoor gekozen om me te gaan richten op de doelgroep van 12-18 jaar. Dit in samenwerking met huidige hulpverleners maar ook door voorlichting op scholen en de preventie is de hele regio te organiseren.
Belangrijk uitgangspunt is dat de eetstoornis een verstoring in de ontwikkeling is die te genezen is. Voor iedere jongere is het belangrijk om te weten en te voelen dat ze geen hopeloze gevallen zijn. Ze hebben iets ontwikkeld wat op korte termijn een veilig gevoel van controle gaf maar wat ze steeds verder afbrengt van wie ze ‘echt’ zijn.

Daarbij kijkt Marieke naar de jongere in het geheel en fixeert zich niet op de eetstoornis maar kijkt breder dan dat. Het eten en gewicht zijn wel altijd onderwerp van gesprek maar door verder te kijken dan de eetstoornis wordt duidelijk hoe de eetstoornis is gelinkt aan emoties/gedachten en gedragingen. Des te eerder deze voor de jongere begrijpelijk worden des te eerder er alternatieven voor de eetstoornis ontwikkeld kunnen worden en de jongere de eetstoornis niet meer nodig heeft. Daarbij kan de jongere dan zelf ervoor kiezen om de eetstoornis los te laten en met de juiste ondersteuning een gezonde manier van omgaan met de moeilijkheden leert hanteren. Verder kijken dan de eetstoornis betekent dus ook het ontwikkelen van de talenten die al aanwezig waren voor de eetstoornis, want deze jongeren hebben vaak juist heel veel kwaliteiten en zijn hoog intelligent. Er is dus veel te winnen bij preventie en vroegtijdige behandeling op zowel eetstoornis als andere facetten van het leven van een jongere.

De kracht van de Manifestatie zit hem voor Marieke in de manier van kijken naar de jongere en het aanbieden van situaties waarin zijzelf kunnen groeien. Bij Marieke zullen de jongeren met een eetstoornis veel kunnen leren van het in contact zijn met jongeren zonder eetstoornis. Ditzelfde geldt voor de huiskamersessies die georganiseerd zullen worden.

Wil je meer weten van Marieke?
Kijk haar op websiteof volg haar Facebook en Linked In

Je kunt haar ook een mail sturen: mariekebrouwer@cuidate.nl